QUALITY & ENVIRONMENT POLICY

Kvalitets-, miljø- og Arbejdsmiljø policy 2023

ENOVIS/DJO er en førende global udvikler, producent og distributør af medicinsk teknologi af høj kvalitet, der tilbyder løsninger rettet mod bevægeapparatets generelle sundhed, hjerte-kar-sundhed og smertebehandling. Virksomhedens produkter er rettet mod hele spektret af patientpleje, lige fra forebyggelse af skader til rehabilitering efter operation, tilskadekomst eller degenerativ sygdom.

Vores fokusområder gældende kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er at have;

Kvalificerede medarbejdere, produkter af højeste kvalitet og leverer den højest mulige service til vores kunder.

Den højest mulige service betyder for ENOVIS/DJO Nordic AB: Professionel behandling, nærhed til kunden og tilpasning af service til kundens individuelle behov.

Fokus når det kommer til miljøspørgsmål er at reducere den negative miljøpåvirkning - af vores egen drift og derved sikre beskyttelse af miljøet lokalt

Gældende arbejdsmiljø, er vores fokus på at tilbyde et attraktivt og sikkert arbejdsmiljø til alle vores medarbejdere.

Vi er forpligtet til at overholde love og andre krav, forebygge forurening, beskytte miljøet og forhindre ulykker og dårligt helbred. For at fastholde dette fokus arbejder vi struktureret med et brugervenligt ledelsessystem der sikre og dokumenterer dette samt sikre vores forretning