QUALITY & ENVIRONMENT POLICY

Polycies år 2018 

DJO Nordics viljeinriktning när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är; kvalificerade medarbetare, marknadens mest högkvalitativa produkter och leverera högsta tänkbara service till våra kunder.


Högsta tänkbara service innebär för DJO Nordic AB: Professionellt bemötande, närhet till kunden samt att anpassa vår service till kundens individuella behov.

Vårt fokus när det gäller miljöfrågor är att minska den negativa miljöpåverkan vad gäller vår egen verksamhet, skydda miljön samt vår omgivning.


Vårt fokus när det gäller arbetsmiljö är att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare.


Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga olyckor och ohälsa, att bevara verkan samt att ständigt utveckla vårt ledningssystem och därmed vår verksamhet.