QUALITY & ENVIRONMENT POLICY

Policyer 2018 

DJONordics mål når det gjelder kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, er å ha kvalifiserte medarbeidere, markedets mest høykvalitative produkter og levere best mulig service til våre kunder. Best mulig service innebærer følgende for DJO Nordic AB: Profesjonell behandling, nærhet til kundene samt å tilpasse vår service til hver enkelt kundes behov. 

Vårt fokus når det gjelder miljøspørsmål, er å minske den negative miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet samt å beskytte miljøet og omgivelsene. 

Vårt fokus når det gjelder arbeidsmiljø, er å tilby et attraktivt arbeidsmiljø for våre medarbeidere. 

Vi forplikter oss til å følge lover og andre krav, forebygge forurensning, beskytte miljøet samt forebygge ulykker og dårlig helse, å bevare vårt ledelsessystems påvirkning og stadig utvikle det og dermed også vår virksomhet.