REKLAMASJON

Reklamasjoner kan gjøres ved eventuelle feil eller skader (gjelder ikke transportskader). Reklamasjon skal alltid skje skriftlig med en beskrivelse av feilen via vårt reklamasjonsskjema nedenfor. Vi kontakter deg så snart vi har mottatt ditt skjema, varen og en vurdering er gjennomført.

VIKTIG! Varen returneres med kontaktinformasjon, fullstendig adresse, e-post og telefonnummer. Aktuell faktura eller følgeseddel skal inkluderes i forsendelsen. Hvis disse kravene ikke oppfylles, kan vi dessverre ikke godkjenne saken. Den kommer da ikke til å bli behandlet og du godtar at vi kasserer varen hos oss uten kreditering.

  1. Fyll ut reklamasjonsskjemaet
  2. Emballer produktet og merk det med kontaktinformasjon
  3. Send produktet til adressen nedenfor

Kjøperen bekoster returfrakt, gjelder ikke ved feillevering. Tenk på at du som kunde er ansvarlig for at produktet er rett emballert ved transport til oss, så bruk om mulig originalemballasjen eller tilsvarende. Hvis varen er defekt ved levering, vennligst kontakt transportleverandøren som da er ansvarlig for eventuelle skader.

Varen sendes til
DJO Nordic AB
Krusegatan 27
212 25 Malmø
Sverige