REKLAMASJON

Reklamasjoner kan gjøres ved eventuelle feil eller skader (gjelder ikke transportskader). Reklamasjon skal alltid skje skriftlig med en beskrivelse av feilen via vårt reklamasjonsskjema.

VIKTIG!
Varen returneres med fullstendig kontaktinformasjon og reklamasjonsnummer. Aktuell faktura eller følgeseddel skal inkluderes i forsendelsen. Hvis disse kravene ikke oppfylles, kan vi dessverre ikke godkjenne saken. Den kommer da ikke bli behandlet og du godtar at vi kasserer varen hos oss uten kreditering.

  1. Fyll ut returskjemaet nedenfor
  2. En bekreftelse med informasjon blir sendt til oppgitt mailadresse innen 2 arbeidsdager.
  3. Godkjent innlevering: Pakk produktet ned i original emballasje, og merk det med kontaktopplysninger samt det "saksnummer", som du fikk tildelt da du registrerte deg via skjema nedenfor (nummer kommer i svar mailen). Uten dette, vil vi dessverre ikke starte på håndteringen av saken.
  4. Send inn produktet til adressen nedenfor

BEMERK
- Hvis varen er defekt ved levering, vennligst kontakt transportleverandøren som da er ansvarlig for eventuelle skader.
- Kjøperen bekoster returfrakt, gjelder ikke ved feillevering. Tenk på at du som kunde er ansvarlig for at produktet er rett emballert ved transport til oss, så bruk om mulig originalemballasjen eller tilsvarende.

Varen sendes til
ENOVIS/DJO Nordic AB
Reklamasjonsvdelningen
Krusegatan 27
212 25 Malmø
Sverige