KONTAKT

Vid frågor kring: 

Garanti och Retur
040 39 40 28 
Repair.Service.nordic@enovis.com

Teknisk Service
040 39 40 42
Repair.Service.nordic@enovis.com

Kundservice
För order information
040 39 40 00
order.nordic@enovis.com