REKLAMATIONER

Reklamationer kan göras vid eventuella felaktigheter eller skador (gäller ej transportskador). Reklamation skall alltid ske skriftligt med en beskrivning av felet via vår reklamationsanmälan nedan. Vi kontaktar dig så snart vi mottagit ditt formulär, varan och en utvärdering har genomförts.

VIKTIGT! Varan returneras med kontaktuppgifter, fullständig adress, e-post samt telefonnummer. Aktuell faktura eller följesedel skall inkluderas i försändelsen. Uppfylls inte dessa krav kan vi tyvärr inte godkänna ärendet som inte kommer att behandlas och du godtar att vi kasserar varan hos oss utan kreditering.

  1. Fyll i reklamationsanmälan
  2. Emballera produkten och märk med kontaktuppgifter samt det 'Ärende nummer' som du tilldelas vid registrering via formuläret nedan (nummret hittas i svarsmailet).
  3. Skicka in produkten till adressen nedan

Köparen bekostar returfrakt, gäller ej vid felleverans. Tänk på att du som kund är ansvarig för att produkten är rätt emballerad vid transport till oss, så använd om möjligt originalemballage eller motsvarande. Är varan trasig vid leverans vänligen vänd er till transportleverantören som då är ansvarig för eventuella skador.

Varan skickas till
DJO Nordic AB
Reklamationsavdelningen
Krusegatan 27
212 25 Malmö