REKLAMATIONER

Reklamationer kan göras vid eventuella felaktigheter eller skador (gäller ej transport- och hanteringsskador). Reklamation skall alltid ske skriftligt med en beskrivning av felet via vår reklamationsanmälan nedan. Bifoga gärna bild på skadan eller problemet.
Vi kontaktar dig så snart vi mottagit ditt formulär och en preliminär utvärdering har genomförts.

VIKTIGT! Varan returneras med fullständiga kontaktuppgifter och reklamationsnummer. Med fördel kan följesedeln inkluderas i försändelsen. Uppfylls inte dessa krav kan vi tyvärr inte godkänna ärendet som inte kommer att behandlas och du godtar att vi kasserar varan hos oss utan kreditering.

  1. Fyll i reklamationsanmälan
  2. En bekräftelse med information kommer att skickas till angiven e-postadress inom 2 arbetsdagar.
  3. Godkänt inskick: emballera produkten väl och märk med kontaktuppgifter samt det reklamationsnummer som du tilldelas vid registrering via formuläret nedan (numret hittas i svarsmailet). Utan detta, kommer vi dessvärre inte att påbörja hantering av ditt ärende.
  4. Skicka in produkten till adressen nedan.

NOTERA!
- Är varan trasig vid leverans vänligen vänd er till transportleverantören som då är ansvarig för eventuella transportskador.
- Köparen bekostar returfrakt. Tänk på att du som kund är ansvarig för att produkten är korrekt emballerad vid transport till oss, så använd om möjligt originalemballage eller motsvarande.

Produkten skickas som företagspaket till
ENOVIS/DJO Nordic AB
Reklamationsavdelningen
Krusegatan 27
212 25 Malmö