QUALITY & ENVIRONMENT POLICY

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 2023

ENOVIS/DJO är en ledande global utvecklare, tillverkare och distributör av högkvalitativ medicinsk teknik som erbjuder lösningar för muskoskeletal hälsa, hjärt- och kärlhälsa och smärthantering.
Företagets produkter riktar sig mot hela spektret av patientomvårdnad, från skadeförebyggande åtgärder till rehabilitering efter operation, skada eller degenererande sjukdom.

Viljeinriktningen när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är att ha; Kvalificerade medarbetare, marknadens mest högkvalitativa produkter och leverera högsta tänkbara service till våra kunder.

Högsta tänkbara service innebär för ENOVIS/DJO Nordic AB: Professionellt bemötande, närhet till kunden samt att anpassa service till kundens individuella behov.

Fokus när det gäller miljöfrågor är att minska den negativa miljöpåverkan vad gäller vår egen verksamhet, skydda miljön samt omgivningen. När det gäller arbetsmiljö är fokus att erbjuda en attraktiv och säkert arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga olyckor och ohälsa, att bevara verkan samt att ständigt utveckla en strukturerad och användarvänlig ledningssystem och därmed vår verksamhet.